Co powinny zawierać prognozy finansowe?

Co powinny zawierać prognozy finansowe?

Po co komu prognozy finansowe? Przecież wiadomo, że jak się inwestuje to zysk musi się pojawić, a gdy weźmie się jakieś pieniądze, to dla firmy dobrze, prawda? Co tu przewidywać i sprawdzać? Nic bardziej mylnego. Od tego, ile będzie tego finansowania i na jakich warunkach firma je otrzyma wiele zależy, czasem nawet być albo nie być firmy. Co zatem zawiera taka prognoza finansowa i dlaczego warto z niej skorzystać? O tym w poniższym tekście.

 1. Czym jest prognoza finansowa?

Przede wszystkim jest narzędziem pomagającym podejmować ważkie dla firmy decyzje biznesowe. To swego rodzaju opinia powstała w oparciu o naukowe metody, z wykorzystaniem istniejących danych empirycznych. Mówi ona co w określonych warunkach może się wydarzyć w badanym przedziale czasu. Jest oczywiście obciążona dozą niepewności (nikt nie przewidział np. wystąpienia pandemii, a ma ona znaczenie dla firm na całym świecie), ale jest ona akceptowalna. Jednym zdaniem: lepiej jest wykonać prognozę niż działać zupełnie w ciemno.

 1. Kiedy należy sięgnąć po prognozę finansową?

Po prognozę finansową należy sięgnąć, zwłaszcza gdy firma chce starać się o środki finansowe, np. w banku. O prognozę finansową może zapytać również inwestor, którego chce pozyskać firma. Chodzi o to, żeby przewidzieć jakie będą skutki inwestycji na podstawie bieżącej i przeszłej działalności. Prognozy mogą być bardzo szczegółowe, wymagające poznania dokładnie specyfiki przedsiębiorstwa, wejścia tam od kuchni. Ale taka skrupulatna analiza pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy i na jakim poziomie inwestycja się opłaci.

 1. Na jaki okres należy wykonać prognozę?

Wszystko zależy od specyfiki przedsięwzięcia i okresu zwrotu inwestycji. Mogą to być prognozy obejmujące 2-3 lata, ale i takie, które sięgają 5-6 lat. Prognozę można wykonać biorąc pod uwagę okresy:

 • roczne,
 • półroczne,
 • kwartalne
 • lub miesięczne.

Im krótsze odcinki czasu składające się na prognozę tym jest ona dokładniejsza. Pierwszy rok jest zazwyczaj analizowany miesięcznie, dalej mogą być to okresy miesięczne, kwartalne lub półroczne, czasem nawet roczne w przypadku odleglejszego czasu (wtedy często przyjmuje się odpowiednie współczynniki, które odzwierciedlają wzrosty roczne). Wszystko zależy od potrzeb i prezentacji.

 1. Co powinna zawierać prognoza finansowa?

Przystępując do tworzenia prognozy finansowej należy przed wszystkim pamiętać o tym, że każde przedsiębiorstwo jest unikalnym organizmem, które funkcjonuje w określonym środowisku. Prognozowanie nie może być zatem jedynie mniej lub bardziej skomplikowaną operacją matematyczną, choć będzie się odbywać w oparciu o określony model. Musi zatem być poddane korekcie branżowej, makroekonomicznej, a także strategicznej, jak również sięgnąć po wiedzę i doświadczenie osób działających w danej firmie. Firmę trzeba najpierw poznać, przeanalizować jej bieżącą sytuację. Prognoza jest zaraz po tej operacji,następnym krokiem.

Ważne! Prognoza finansowa musi opierać się na realnych danych, dlatego bierze się pod uwagę dłuższe lub krótsze okresy historyczne. Im więcej danych tym lepiej.

Jednym z najważniejszych punktów prognozowania jest prognoza przychodów ze sprzedaży. Wszelkie zmiany wartości w tym obszarze mają wpływ na inne elementy prognozy:

 • prognozę rachunku zysków i strat,
 • prognozę aktywów bilansu
 • prognozę pasywów bilansu
 • prognozę rachunku przepływów pieniężnych.

Równie istotne, jak sama analiza oparta na określonym modelu jest stworzenie swoistej instrukcji do prognozy, czyli założeń. Chodzi o możliwie dokładne pokazanie poszczególnych pozycji i zależności bankowi lub inwestorowi. Założenia stanowią opis pozwalający analitykowi zrozumienie tego, co się w firmie dzieje i jak finansowanie w określonych jednostkach czasu będzie wpływać na funkcjonowanie i kondycję firmy.

 1. Jak powinna być przygotowana taka prognoza?

Jednym z celów wykonania prognozy finansowej jest przedstawienie pozytywnego wpływu pozyskania funduszy, czyli wzrostu sprzedaży i rentowności. Co oznacza, że trzeba pokazać, że z inwestycji będzie korzyść. Prognozy mogą być w swoim tonie optymistyczne lub stonowane. Dlaczego? Wyobraź sobie, że masz zainwestować swoje pieniądze w czyjeś przedsięwzięcie. Czy słysząc, że owszem przez 2 lata będzie ciężko i będą straty, ale jeśli firma dostanie szansę, to po trzech latach wyjdzie na prostą, udzielisz komuś takiemu kredytu? No właśnie! Trzeba tak zaplanować działania, żeby inwestycja była rentowna i było widać korzyści. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Prognoza nie jest pobożnym życzeniem, musi być realna!

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przewidując wpływ finansowania, o jakie stara się firma, prognoza powinna prezentować zdolność do spłaty rat i odsetek i nie może zakładać nadmiaru zdolności.

Należy uwzględnić to, czym firma faktycznie dysponuje, czyli obecne obciążenia finansowe, ale również to, co otrzyma od banku lub inwestora i co będzie zobowiązana spłacić. Zatem taka prognoza musi być tak przygotowana, żeby uwzględniała harmonogram spłat kredytów, czy leasingów i to w ujęciu miesięcznym oraz podzielone na części krótko i długoterminowe. Dzięki temu można prognozować różne warunki: gdy coś zostanie wcześniej spłacone, gdy nie ma takiej możliwości i na tej podstawie ocenić, jaki wariant jest najkorzystniejszy i jak radzić sobie w mniej sprzyjających warunkach.

Ważne! Prognozy mogą być w cenach stałych albo przy założeniu inflacji. Czyli uwzględnia się warunki środowiskowe. Najczęściej stosuje się ceny stałe. Informacja o tym znajduje się w założeniach do prognozy.

 1. Jakie korzyści zyska firma dzięki prognozie?

Prognoza finansowa to bardzo użyteczne narzędzie. Nie tylko pomaga osobom zarządzającym przedsiębiorstwem podejmować bardziej racjonalne decyzje i często porządkuje działanie firmy, ale umożliwia też w chwili, gdy firma stara się o finansowanie przekonać bank, czy inwestora do udzielenia tego finansowania. To trochę tak, jak z zaproszeniem partnera na obiad do rodziców. Jeśli myśli się o poważnym związku, trzeba to zrobić i pokazać czasem kompromitujące zdjęcia z albumu z dzieciństwa. Bez tego nikt niczego nikomu nie zaproponuje.

Prognoza finansowa jest przeznaczona przede wszystkim dla oczu analityków. Im prognoza dokładniejsza tym jest mniej pytań ze strony banku, im lepiej przygotowana, tym firma staje się bardziej wiarygodna. Prognoza zmienia pozycję negocjacyjną w kontaktach z bankiem lub inwestorem.

 

 

Zrzut ekranu 2021-04-15 o 16.08.11

Arkadiusz Kotnis

Ekonomista w Sagan Consulting

Twoja Firma potrzebuje pomocy ?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.