Czy warto korzystać z prolongat oferowanych przez banki?

Czy warto korzystać z prolongat oferowanych przez banki?

Pytanie bardzo proste odpowiedź już niekoniecznie.
Związek Banków Polskich zapewnił, że banki pomogą swoim klientom przebrnąć przez ten niewątpliwie ciężki okres spowodowany epidemią koronawirusa. Banki zaoferowały swoim Klientom odroczenie spłaty co najmniej trzech rat kredytu. Jednak ostateczna decyzja odnośnie zasad przyznawania wakacji kredytowych należy do banku. Dlatego warto przyglądnąć się ofercie banku, który obsługuje naszą firmę, czy spółkę. Poszczególne banki oferują obecnie różne rozwiązania:

• zawieszenie spłat części raty, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania o czas zawieszenia spłaty rat („wakacji kredytowych”) – zawieszenie spłat może dotyczyć części kapitałowej raty lub samych odsetek.

• Zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej raty, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania o czas zawieszenia spłaty rat. Należy liczyć się z tym, że później bank doliczy odsetki za czas „wakacji kredytowych” do kolejnych rat.

• Zawieszenie spłat części rat (kapitału lub odsetek), przy jednoczesny pozostawieniu dotychczasowego okresu kredytowania – po odwieszeniu spłat bank doliczy niespłacony przez ten okres kapitał o odsetki do kolejnych rat, co będzie skutkowało podniesieniem wysokości rat w stosunku do okresu sprzed ich zawieszenia.

• Zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej raty, bez wydłużenia okresu spłaty kredytu. Będzie się to wiązać z podniesieniem wysokości raty – bank doliczy niespłacony przez ten okres kapitał o odsetki do kolejnych rat.

Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Dokonanie wyboru pomiędzy poszczególnymi wariantami będzie zależało od konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Ze względu na różnice pomiędzy branżami, w których działają poszczególni przedsiębiorcy i spółki, etapu rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa, różne będą decyzje. Ważne, aby rozwiązanie zostało dopasowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorcy.
Wiadomo nie od dzisiaj, że „Duży może więcej”, co oznacza, że z silniejszym partnerem banki będą bardziej się liczyć, niż z podmiotami słabszymi. Najważniejsze, aby przygotować się do wyjścia z kłopotów!

Twoja Firma potrzebuje pomocy ?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.