Kredyt dla Twojej firmy – na co warto zwrócić uwagę?

Kredyt dla Twojej firmy - na co warto zwrócić uwagę?

Prowadząc własną działalność prędzej czy później będziemy zmuszeni skorzystać z zewnętrznego źródła finansowanie dla firmy. Niezależnie od tego, czy potrzeba ta pojawia się na początku działalności firmy, czy związana jest z jej rozwojem i szybki skalowaniem, czy dopadły ją chwilowe problemy finansowe warto dobrze dobrać zewnętrzna źródła, z których będziemy korzystać. W sytuacji, gdy nie możemy starać się o dopłaty z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy, Ministerstwa czy innych organizacji, warto poszukać pomocy w bankach. Może to być ostatnia deska ratunku, lub trampolina do sukcesu  w każdym należy się zastanowić nad wyborem odpowiedniej oferty.

Rodzaje Kredytów dla firm – gdy decydujemy się na wybór kredytu dla firm warto wiedzieć z czego możemy wybierać. 


Kredyt odnawialny na rachunku firmowym 

Kredyt odnawialny – inaczej mówiąc,  linia kredytowa, która działa na zasadzie debetu. Wysokość tego kredytu zazwyczaj ustalana jest przez bank na podstawie wysokości wpływów na konto. Jest to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej elastycznych opcji kredytu, ponieważ zasila firmowe konto o dodatkowe środki, które w przypadku ich niewykorzystania nie generują dodatkowych kosztów. Decydując się na skorzystanie z nich nie musisz pamiętać o ich spłacie gdyż środki wpływające na konto w pierwszej kolejności, pokryją ujemne saldo. Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest fakt, że odsetki są naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty.


Kredyt obrotowy 

Udzielany zazwyczaj na okres do pięciu lat w złotówkach lub walutach obcych. Firma nie jest rozliczana z tego, na co zostały wydane środki, jednak należy pamiętać, że ich celem jest pomoc doraźna i finansowanie bieżącej działalności firmy. Tego typu kredyt jest dobrym rozwiązaniem dla firm aktywnie działających na rynku, które  potrzebują wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej.

W założenie tego typu kredyt pozyskiwany jest w calach obrotowych, czyli np. na zakup towaru, materiałów do produkcji czy surowców. Zdarza się, że niektórzy dostawcy oferują niezwykle atrakcyjne rabaty firmą, które płacą gotówką lub z góry za towar czy świadczone usługi, a dzięki środkom finansowym generujemy większy obrót, kapitał szybciej krąży generując większy zysk.

Wysokość otrzymanego kredytu ustalona jest na podstawie przychodów przedsiębiorstwa i  wypracowanych zysków. W tym przypadku proces przyznawania kredytu jest dosyć szybki, w wielu bankach można nawet złożyć wniosek elektronicznie.  Kolejną zaletą jest tu brak zabezpieczenia kredytu.  Kredyt obrotowy jest udzielany w formie ratalnej lub odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym – w tym przypadku spłata kredytu daje możliwość ponownego z niego skorzystania.

Ne tego typu kredyt najczęściej decydują się średnie i duże firmy z dłuższym stażem na rynku. 


Kredyt inwestycyjny

To długoterminowy kredyt udzielany na wysokie kwoty, którego termin spłaty może wynosić nawet 20 lat. Taka forma finansowania jest uzasadniona w przypadku, gdy chcemy rozwijać firmę przez zwiększenie wartości majątku trwałego i poszukujemy odpowiedniego, długoterminowego kredytowania. Pozyskane środki można przeznaczyć na wydatki związane właśnie z prowadzoną inwestycją,  zakup nowych maszyn, obiektów czy sprzętu. 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku tego kredytu potrzebny będzie wkład własny, a samo jego otrzymanie też nie należy do najprostszych. Wymagany jest dokładny wykaz stanu finansów firmy, jej majątek oraz  biznesplan inwestycji z szacowanymi wydatkami, harmonogramem prac oraz potencjalnymi zyskami płynącymi z tych zmian.  Jednak pomimo większego nakładu pracy związanego z pozyskaniem takiego produktu jest on w przypadku prowadzenia znaczących inwestycji najlepszą formą finansowania długoterminowego.


Kredyt pomostowy

Jest to forma kredytu obrotowego, stanowiący dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z dotacji unijnych. Ułatwia zachowanie płynności finansowej w momencie oczekiwania na fundusze. Kredyt pomostowy jest jednym z łatwiejszych kredytów do uzyskania, ponieważ bank w takim przypadku ponosi minimalne ryzyko.


Kredyt gotówkowy

Jako że jest to jeden z najszybszych i najprostszych w uzyskaniu  kredytów jest często stosowany w mikro i małych jednostkach. Nie wymaga określenia żadnego celu, na jaki zostaną przeznaczone pozyskane środki.  Kredyt ten spłacany jest z bieżących przychodów firmy. Dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą utrzymać płynność finansową firmy.   Wysokość kredytu jest zazwyczaj powiązana z obrotami firmy, obrotami na koncie bankowym lub formami zabezpieczeń.


Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu? 

Każdorazowo do wyboru oferty kredytowej należy podejść z rozwagą i rezerwą. Nie wszystkie oferty, które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne, rzeczywiście takie są. Można jednocześnie powiedzieć, że nie ma złych kredytów, są natomiast kredyty źle dobrane do potrzeb firmy.


Jaki jest cel i przeznaczenie kredytu?

Warto określić do czego jest nam potrzebny kredy. Jest to bardzo ważne, gdyż na tej podstawie dobierać będziemy odpowiedni rodzaj kredytu. Dzięki odpowiednio zdefiniowanym potrzebom, jesteśmy w stanie już na samym początku odrzucić te oferty czy też rodzaje kredytów, które nie będą do nich pasowały. 

 

Ustal ile pieniędzy potrzebujesz?

Wydaje się być oczywiste ale zbyt mała kwota może spowodować problem z finansowaniem przedsięwzięcia, problematyczne może być również zwiększenie wartości kredytu. Zbyt duży kredyt natomiast może wiązać się ze wzrostem i nieuzasadnionymi  biznesowo kosztami jego obsługi. Dlatego tak ważny jest dokładny kosztorys inwestycji z podsumowaniem wszystkich jej potencjalnych elementów.
Dla kredytów obrotowych niezmiernie istotne jest oszacowanie swojego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, stanowiący swego rodzaju odpowiednik potrzeb inwestycyjnych.
Dodatkowo, prowadząc inwestycję powinniśmy pamiętać o zwiększonym zapotrzebowaniu na pieniądz po zakończeniu inwestycji – ponownie kłania się nam oszacowanie swojego bieżącego oraz przyszłego kapitału obrotowego i związanych z nim pojawiających się potrzeb.


Jaki jest całkowity koszt kredytu?

Oczywiście koszt kredytu to nie tylko odsetki. Na jego koszt składają się opłaty stałe takie jak oprocentowanie oraz opłaty jednorazowe z tytułu udzielenia lub zamknięcia kredytu.


Jakie są formalności i czas oczekiwania na decyzję?

Im więcej formalności tym dłuższy czas oczekiwania na decyzje. 

W zależności od rodzaju kredytu i kwoty, która cię interesuje bank może oczekiwać od ciebie różnych informacji:

 • Dane formalno-prawne, takie jak:
  • KRS, NIP, REGON,
  • Data założenia działalności
  • Forma prawna prowadzonej działalności
  • Informację o beneficjencie rzeczywistym
 • Dane finansowe, z reguły uzależnione od formy prowadzonej księgowości:
  • Sprawozdanie finansowe za ostatnie lata
  • Przychody, koszty, ew. PIT złożony do Urzędu Skarbowego
  • Zestawienia majątku trwałego
  • Bieżące wyniki finansowe
 • Biznes Plan – szczególnie istotny element przy kredytowaniu inwestycyjnym
  • Opis inwestycji
  • Harmonogram prac  i wydatków
  • Prognozy finansowe

 

Jaką masz zdolność kredytową?

Warunki, które proponuje bank zależą od wielu czynników, takich jak: sytuacji finansowej firmy, jej stażu lub branży. Na podstawie zebranych danych bank wyliczy twoją zdolność kredytową. Bank w indywidualny sposób ocenia zdolność spłaty kredytu i określa maksymalną kwotę kredytu, jaką będzie mógł przyznać. Ocenie tej zdolności pod uwagę bierze się takie czynniki jak: wysokość i źródła dochodów, wiek, liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wydatki, inne spłacane aktualnie kredyty oraz historię kredytową. 

 

Czy dostępna jest karencja w spłacie zadłużenia? 

Czym jest karencja w spłacie zadłużenia? To „zwłoka w spłacie kapitału, rat kredytu lub samych odsetek, która jest przyznawana czasowo”. Przyznawany na wniosek klienta okres przerwy w spłacie zadłużenia, który można wykorzystać, jeśli twoja firma wpadnie w przejściowe trudności finansowe. Te swoiste „wakacje kredytowe” powodują zmianę harmonogramu kredytowego wydłużając okres spłaty lub zwiększając poziom rat po swoim zakończeniu.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata spłaty kredytu. Bank określa maksymalny czas na jaki może udzielić kredytu, w zależności od rodzaju zaciągniętego kredytu. Jak już wcześniej wspominaliśmy o ile hipoteczny możemy otrzymać na przykład na 30 lat o tyle kredyt gotówkowy otrzymamy na przykład na 5 lat. Na maksymalny okres kredytowania wpływają również inne elementy takie jak np. twój wiek czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Często spotykanym rozwiązaniem przy kredytach obrotowych jest też podpisywanie umów na rok i regularne ich odnawianie na kolejny rok.

 

Czy wymagany jest wkład własny?- jest to ważny element, który bank bierze pod uwagę w trakcie procesu przyznawania kredytu. Nie jest on wymagany dla wszystkich rodzajów kredytu, np.  w przypadku  kredytu gotówkowego  czy kredytu obrotowego, wkład własny nie jest wymagany. Natomiast w przypadku na przykład kredytu inwestycyjnego jest on niezbędny.

Obecnie  standardem jest wkład w wysokości, co najmniej 25% wartości nieruchomości. Co prawda bank może zgodzić się na nieco niższy wkład przy dodatkowym ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu kredytu, lecz nieprzekraczalnym minimum jest 20%.

 

Jaka jest forma zabezpieczenia kredytu?

 • Różnego rodzaju poręczenia – wekslowe, cywilne, gwarancje innych firm
 • Cesje – z ubezpieczenia, cesje należności itp.
 • Hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Zastawy, kaucje,

Zabezpieczenie powinno być w każdej sytuacji dobrane odpowiednio zarówno do rodzaju kredytu, jego wysokości oraz możliwości firmy. Każda sytuacja powinna być traktowana indywidualnie, a ostateczny dobór prawidłowej struktury zabezpieczeń również jest istotnym elementem oceny umowy kredytowej. 

 

Do czego się zobowiązujemy, poza spłatą kredytu?


Umowy kredytowe standardowo zawierają szereg zobowiązań kredytobiorcy względem banku. Mogą to być określone obowiązki sprawozdawcze (np. dostarczanie sprawozdania finansowego w zadanym czasie), braku zaciągania nowego finansowania czy też utrzymywania niektórych wskaźników finansowych na określonym poziomie.
Jest to często bagatelizowany element umów, który w praktyce może powodować w trakcie trwania umowy niepotrzebne komplikacje – zbyt restrykcyjne zobowiązania staną się utrudnieniem w prowadzonej działalności.

Wybierając kredyt nie warto ograniczać się do jednego banku, w którym masz założone konto. Warto skonfrontować ofertę z innymi dostępnymi na rynku , ponieważ banki  chcąc pozyskać nowego klienta mogą zaproponować o wiele korzystniejszą ofertę.

W wyborze kredytu pomocne mogą być również różne rankingi i zestawienia. Warto jednak w takich przypadkach upewniać się, że rankingi te są aktualne i obiektywne.

Przede wszystkim musimy realnie oszacować swoje potrzeby finansowe – zarówno bieżące, jak i przyszłe. Czasem, szczególnie przy inwestycjach warto rozważyć mieszane formy finansowania zarówno kredytowego, np. kredyt inwestycyjny oraz kredyt pomostowy na VAT, czy też połączenie kredytowania z leasingiem czy faktoringiem. 

Należy pamiętać, że cała konstrukcja finansowania powinna przede wszystkim zaspokoić w tym zakresie potrzeby naszej firmy – obecne, ale przede wszystkim wynikające z planowanego rozwoju.

Zrzut ekranu 2021-04-15 o 16.08.11

Arkadiusz Kotnis

Ekonomista w Sagan Consulting

Twoja Firma potrzebuje pomocy ?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.