Audyt finansowy

Wykonywanie kompleksowej analizy stanów finansów przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych opcji obejmujących audyt finansowy, która realizowana jest przez naszą firmę doradczą. W ramach tego typu usługi możemy jednak zaproponować również inne rodzaje działań, na które składają się chociażby weryfikacja umów kredytowych czy analizowanie cen transferowanych podczas transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Realizowanie kompleksowej analizy finansowej

Audyt zewnętrzny w firmie pomaga często dostrzec to, czego nie widzą osoby zajmujące się działaniami przedsiębiorstwa na co dzień. Poprzez wnikliwe badania sprawozdań finansowych można porównać stan rzeczywisty, wynikający wprost z dokumentów księgowych, z tym co funkcjonuje w świadomości zarządzających przedsiębiorstwem i bywa niekiedy błędnym przekonaniem, z czego wynikają późniejsze problemy. Dzięki tego typu usługom możemy minimalizować negatywne konsekwencje.

Audyt księgowy pozostałych form działalności finansowej

Dzięki wykonaniu kompleksowej analizy możliwe jest wdrożenie dalszych usprawnień w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, a w konsekwencji całym jego funkcjonowaniem. Wpływa to również na zoptymalizowanie kosztów, które stanowi istotny element działalności każdej firmy, przekładającym się chociażby na efektywność produkcji. Audyt umożliwia również dokonanie lepszej oceny opłacalności podejmowanych inwestycji.

Najważniejsze korzyści przeprowadzenia audytu

Podczas wykonywania usług analizy stanu finansów przedsiębiorstwa istotnym działaniem powinno być także sprawdzenie warunków odpisanych umów kredytowych, które zostały zawarte z bankami. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji braku spełnienia tych założeń, które mogą skutkować naliczeniem dodatkowych opłat przez instytucje zajmujące się udzielaniem kredytów. Z kolei możliwość określenia ryzyka podatkowego czy sprawdzenia przygotowywanej dokumentacji dotyczy audytu cen transferowych.