Negocjacje finansowe

Istotnym elementem działalności wielu przedsiębiorstw jest prowadzenie negocjacji finansowych, zarówno w przypadku zaciągania nowych zobowiązań, jak i negocjowania warunków spłaty już zaciągniętych kredytów. Nasza rola w takich sytuacjach może ograniczać się jedynie do doradztwa oraz konsultacji w samodzielnym prowadzaniu działań lub aktywne występowanie w ich imieniu. W drugim przypadku w imieniu klienta bierzemy udział w negocjacjach z bankami obejmujących zmian warunków spłaty kredytów czy ustalania korzystniejszych kryteriów ich zaciągania dla przedsiębiorcy.

Jakie wsparcie w ramach negocjacji proponujemy?

Pewne elementy umowy kredytowej są możliwe do zmiany, warto jednak wiedzieć, które z nich mogą podlegać negocjacjom i jak się do nich przygotować. W ramach naszego doradztwa możemy przede wszystkim skupić się na działaniach obejmujących zmianę prowizji, a także marży, które są pobierane przez instytucje finansowe w związku z wieloma typami kredytów oraz innymi zobowiązaniami. Możliwe jest także uzyskanie wydłużenie okresu spłacania rat. Takie rozwiązania są wskazane szczególnie, gdy pojawią się nieprzewidziane okoliczności utrudniające spłatę ustalonych rat, czyli chociażby problemy finansowe przedsiębiorstwa.

Realizowane działania w ramach negocjacji z bankami

Prowadzone negocjacje dotyczące przede wszystkim zmiany warunków spłaty kredytów przeprowadzamy poprzez rozmowy z osobami decyzyjnymi w sprawach naszych klientów. Dzięki temu możliwe jest zawarcie porozumienia i osiągnięcie satysfakcjonujących dla obu stron warunków. Ważne jest przy tym doświadczenie, które odgrywa istotną rolę przy załatwieniu delikatnych spraw dotyczących zmian ustalonych wcześniej warunków.

Osiągnięte efekty dzięki naszej pomocy

Uzyskane środki finansowe w ramach kredytu inwestycyjnego czy obrotowego oraz innych form wsparcia przedsiębiorstwa niekiedy są niezbędne do jego rozwoju czy dalszego prowadzenia działalności. Również zmiana niekorzystnych warunków może być decydująca w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, szczególnie w trakcie kryzysowych momentów dla branży i firmy.