Wsparcie w przygotowaniu prognoz finansowych
oraz biznes planów

Współczesna ekonomia oddaje w ręce specjalistów wiele narzędzi pozwalających na jeszcze skuteczniejsze planowanie działań w obrębie gospodarki rynkowej. Współpracując ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji prognoz finansowych, a także w przygotowywaniu na ich podstawie biznesplanów, można uzyskać niezbędne wsparcie w planowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Prognoza finansowa – cel czy narzędzie?

Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych jest naukową metodą pozwalającą na predykcję przyszłości na podstawie zebranych danych statystycznych, ekonometrycznych, matematycznych czy jakościowych. Jako taka, prognoza nie stanowi więc celu, ma jednak funkcję preparacyjną, aktywizującą oraz informacyjną. Jest niezwykle przydatnym narzędziem pomocniczym w wielu dziedzinach gospodarki, wpływającym między innymi na krótkoterminowy, średnioterminowy oraz długoterminowy kierunek działań biznesowych.

Prognoza finansowa, czyli predykcja zysków i strat, pozwala na optymalizację działań w zakresie podejmowanych w danym momencie kroków. Prognozowanie przyszłości biznesowej przedsiębiorstwa przy pomocy tego narzędzia pomocniczego musi jednak być przeprowadzana umiejętnie, z uwzględnieniem zmiennych czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Prognoza finansowa a biznesplan

Sporządzanie i weryfikacja prognoz finansowych to element działań pozwalający naszym specjalistom na stworzenie optymalnego biznesplanu. W rezultacie, dokument ten oprócz:

– streszczonego opisu przedsięwzięcia,
– podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstwa,
– charakterystyki produktu lub świadczonej usługi z uwzględnieniem potencjalnego odbiorcy,
– strategii marketingowej wynikającej z analizy rynku i konkurencji w branży,

zawierać będzie też rozbudowany plan finansowy oparty na rzetelnie przeprowadzonej prognozie, z prognozą zysków i strat. Choć pozornie przygotowanie takiego zestawienia może wydawać się czasochłonne, rzetelne podejście specjalistów do kwestii biznesplanu zdecydowanie ułatwi między innymi, pozyskanie finansowania w ramach kredytu biznesowego czy dotacji, a także rozważne planowanie kolejnych kroków mogących zaważyć na sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.